https://esesja.tv/ Opozycji nie udało się odwołać Dezyderiusza Szwagrzaka z funkcji przewodniczącego
https://esesja.tv/ Opozycji nie udało się odwołać Dezyderiusza Szwagrzaka z funkcji przewodniczącego

W zwołanej na środę sesji nadzwyczajnej wzięło udział 21 radnych, ale w tajnym głosowaniu tylko 11. Dziesięciu rajców, którzy wnioskowali o odwołanie przewodniczącego, wyszło wcześniej z sali. Przedtem bowiem prowadzący obrady wiceprzewodniczący Adam Króliczek nie zgodził się, by opozycyjni rajcy zabrali głos.Protestowali Grazyna Pietyra i Ireneusz Skupień, jednakże bez skutku. Wiceprzewodniczący powołał się na brak takiego punktu w porządku obrad, miało nie być dyskusji. Radca prawna tymczasem poinformowała, że wnioskodawcy mieli do tego prawo, ale radni opuścili już salę.

- Wyniki głosowania są następujące: za odwołaniem zero głosów, przeciw 11, wstrzymujących się zero. W związku z czym wniosek o odwołanie Dezyderiusza Szwagrzaka nie uzyskał minimalnej ilości głosów i w związku z tym radny nie został odwołany z funkcji – oznajmił przewodniczący komisji skrutacyjnej. 

Przypomnijmy, że na styczniowej sesji Grażyna Pietyra z klubu radnych „Koalicja dla miasta” odczytała pytanie skierowane do Szwagrzaka, czy rozważa dla dobra lokalnego samorządu rezygnację z funkcji? Chodziło o skargi, jakoby dopuścił się mobbingu w miejscu pracy, niewłaściwie zarządzał zasobami ludzkimi i nadużywał funkcji służbowych do celów prywatnych. Podpisało je 10 radnych.
 

Komentarze

Dodaj komentarz