Robert Lewandowski.
Robert Lewandowski.

Klienci, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym,  obsługiwani będą w następujących godzinach:

Urząd Miasta będzie funkcjonował w następujących porach:

  • poniedziałek – środa: 8.00 – 15.00
  • czwartek: 8.00 – 17.30
  • piątek: 8.00 – 12.30

Urząd Stanu Cywilnego będzie funkcjonował od poniedziałku do soboty: 8.00 – 15.00.

Wejście do budynku urzędu będzie możliwe tylko od strony ul. Miejskiej.  Klienci będą mogli skorzystać z bezpośredniej obsługi tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym wizyty z pracownikiem danego wydziału czy biura urzędu. Wyjątek stanowi Referat Rejestracji Pojazdów Wydziału Komunikacji, gdzie obowiązuje  bieżąca obsługa klientów oraz elektroniczna rezerwacja terminu. Telefoniczne umówienie wizyt nie dotyczy również spraw załatwianych w Urzędzie Stanu Cywilnego związanych z rejestracją zgonu.

Urząd przypomina, że na umówione spotkanie należy przybyć punktualnie i poczekać na pracownika urzędu. Przy wejściu do budynku urzędu Klient  zostanie poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości. Oczekujący klienci  zobowiązani są do zachowania odpowiednich, bezpiecznych odległości, a wejście do budynku urzędu możliwe jest tylko z zasłoniętym nosem i ustami. Po wejściu do budynku obowiązkowo należy dokonać dezynfekcji rąk.

Komentarze

Dodaj komentarz