Nadleśnictwo Rudy Raciborskie.
Nadleśnictwo Rudy Raciborskie.

Odstrzał przeprowadzony zostanie w obrębie ulic m.in.: Dolinnej, Odrodzenia, Ofiar Oświęcimskich, Skrzyszowskiej, Starowiejskiej, Grodzisko, Skrzyszowskiej bocznej wokół "Rybaczówki" i stawu "Szachta", a także w obrębie Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych i budynków parafii Ducha Świętego na Kopernika 75. Jak poinformował powiat, ma zostać zrealizowany do końca roku.

W przygotowanym dokumencie przedstawiono sposób przeprowadzenia odstrzału oraz uzasadnienie decyzji zawierające historię starań m.in. miasta i mieszkańców o unormowanie kwestii dzików na terenie Wodzisławia.

Jak czytamy w uzasadnieniu decyzji: 

- Odstrzał redukcyjny ma mieć miejsce w związku z zagrożeniem prawidłowego funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej, jak również zagrożeniem dla zdrowia i życia mieszkańców, szczególnie dzielnic Wilchwy i Stare Miasto. Podniesiono, że "dziki zaczynają bytować w gęsto zamieszkanych obszarach miasta i powodują coraz większe straty nie tylko w mieniu prywatnym, ale również niszczą pobocza dróg oraz uniemożliwiają prawidłowe i bezpieczne korzystanie z nich, stanowiąc zagrożenie dla ruchu drogowego, a szczególnie dla przemieszczających się pieszych. Ponadto, poinformowano, że Miasto Wodzisław Śląski od kilku lat dofinansowuje dokarmianie zwierzyny łownej w ramach tzw. pasów zaporowych, jednak ze względu na powiększającą się populację dzików metoda ta przestaje być wystarczająca.

Odstrzał mają przeprowadzić wyłącznie osoby uprawnione do wykonywania polowania.

Komentarze

  • Zbigniew odstrzał dzików 06 maja 2021 14:09na terenie ogródków działkowych Sielanka przy ulicy Bogumińskiej od dłuższego czasu grasuje wataha dzików, która na teren alejek dostaje się podkopując ziemię pod siatką ogrodzenia.Nie pomagają żadne zabezpieczenia, alejki są zryte i trudne do naprawy.Działkowcy proszą o pomoc służby miasta.

Dodaj komentarz