Materiały prasowe/Ulica Traugutta
Materiały prasowe/Ulica Traugutta

Wprawdzie na modernizowanym odcinku będą trwały jeszcze prace porządkowe i wykończeniowe, ale droga będzie już przejezdna dla wszystkich pojazdów.

- Bardzo się cieszę, że pomimo trudności związanych z różnymi instalacjami po KWK Anna, jakie w trakcie inwestycji były odkrywane, bo nie było ich na planach, udało się to zadanie doprowadzić do szczęśliwego końca. Wprawdzie pewne drobne rzeczy jeszcze są do zrobienia, ale postanowiliśmy nie czekać i zdecydowaliśmy o otwarciu drogi dla ruchu – mówi starosta wodzisławski Leszek Bizoń.

W ramach inwestycji wykonana została nowa konstrukcji drogi, przebudowano chodniki i kanalizację deszczową, wybudowano ścieżkę rowerową, a także przebudowano skrzyżowanie z ul. Sikorskiego. Inwestycja zwiększy przepustowość ruchu, poprawi warunki komunikacyjne, podwyższy standardy ruchu, usprawni przepustowość komunikacji zbiorowej, a także podniesie poziom bezpieczeństwa użytkowników drogi, zwłaszcza pieszych i rowerzystów.

Wartość inwestycji to ponad 3,6 mln zł, z czego 1,7 mln zł pochodzi z dotacji pozyskanej przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego z Funduszu Dróg Samorządowych. Resztę sfinansowały z własnych budżetów powiat wodzisławski i miasto Pszów.

Komentarze

Dodaj komentarz