UM Rybnik Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości przyjmowane są nieodpłatnie po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania lub zameldowania 
UM Rybnik Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości przyjmowane są nieodpłatnie po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania lub zameldowania 

W nowym PSZOK-u przyjmowane są odpady mieszkańców Rybnika i gminy Jejkowice. Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości przyjmowane są nieodpłatnie po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania lub zameldowania w tych miejscowościach.

- Należy też pokazać w formie elektronicznej czy papierowej dowód zapłaty za odpady. Właściciele nieruchomości jednorodzinnych powinni udokumentować ostatni kwartał, a wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe przedstawiają dowód opłaty czynszowej. W przypadku nieokazania tych dokumentów, odpady przyjmowane są odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym w biurze obsługi klienta – informuje Agnieszka Skupień, rzeczniczka urzędu miasta.

W PSZOK-u można zostawić: papier i tekturę, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, odpady kuchenne ulegające biodegradacji, zużyte opony (z wyjątkiem do ciężarówek, sprzętu budowlanego i urządzeń przemysłowych). Punkt przyjmuje także: meble i inne odpady wielkogabarytowe, odzież, tekstylia, odpady budowlane i rozbiórkowe.

- Odpady dostarczane do PSZOK-u muszą być posegregowane. Obsługa punktu odmówi przyjęcia odpadów śmieci zmieszanych – podkreśla rzeczniczka.

Dostarczenie odpadów może zostać zlecone na koszt właściciela osobie trzeciej lub firmie. Transportujący musi przedłożyć pracownikowi punktu pisemne upoważnienie do przekazania śmieci. Więcej informacji na stronie: https://pszok-rybnik.pl/pszok-niewiadom-ul-sportowa 

Jednocześnie ze względów technicznych od 5 lipca PSZOK Boguszowice przy ulicy Kolberga,  czasowo zawiesza odbiór szkła oraz zmieszanych odpadów z budowy, remontów i demontażu. Od dziś1 lipca odpady te  można oddawać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Niewiadomiu.

 

Komentarze

Dodaj komentarz