https://wodzislaw-slaski.pl/ Budowa chodnika wzdłuż Pszowskiej i poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych
https://wodzislaw-slaski.pl/ Budowa chodnika wzdłuż Pszowskiej i poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych

Oba zadania, obejmujące zarówno przygotowanie dokumentacji projektowej, jak i roboty budowlane, zaplanowano na latta 2021-2022. Szacowane koszty ogółem po weryfikacji Zarządu Dróg Wojewódzkich wynoszą 200 tys. zł w przypadku rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie 80-metrowego chodnika, a 420 tys. zł, jeśli chodzi o inwestycję związaną z bezpieczeństwem na przejściach dla pieszych. Wysokość dofinansowania miasta do robót budowlanych w obu przypadkach ma wynieść 50 proc.

Nowy chodnik na ulicy Pszowskiej będzie przebiegał od przystanku autobusowego przy posesji nr 43 w kierunku przejścia dla pieszych (skrzyżowanie ulic Pszowskiej ze Stanisława Staszica). Zadanie zostanie wykonane wraz z robotami towarzyszącymi (m.in. zarurowanie rowu).

Z kolei celem zadania związanego z bezpieczeństwem przejść dla pieszych jest doświetlenie ośmiu przejść w obrębie ulicy Pszowskiej w Wodzisławiu Śląskim.


https://wodzislaw-slaski.pl/
 

Komentarze

Dodaj komentarz