UM Żory Odnowione, średniowieczne mury miejskie
UM Żory Odnowione, średniowieczne mury miejskie

Celem konkursu jest uczczenie 750. rocznicy nadania lokacji miastu Żory, poprzez wyłonienie najlepszego projektu muralu, nawiązującego do historii Miasta Żory, który następnie zostanie zrealizowany na ścianie remontowanej obecnie zabytkowej kamienicy przy ul. Pszczyńskiej 9 (wymiary w załączniku do regulaminu).

Mural powinien inspirować się bogatą historią miasta, a zarazem nawiązywać do współczesnego oblicza Żor. Co ważne, samo wykonanie muralu na ścianie budynku nie jest przedmiotem niniejszego konkursu. Uczestnik konkursu będzie mógł jednak ubiegać się o wykonawstwo na odrębnych zasadach.

Konkurs na projekt muralu ma charakter otwarty i ogólnopolski, a udział w nim jest bezpłatny. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Zaproszenie do konkursu jest w sposób szczególny kierowane do dyplomowanych artystów plastyków, studentów lub absolwentów uczelni plastycznych oraz artystów tworzących murale. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace.

- Projekt swoim charakterem i tematyką powinien w kreatywny i nieszablonowy sposób poruszać zagadnienia związane z bogatą historią Żor , a także nawiązywać do współczesnego oblicza miasta. Powinien być artystyczną interpretacją historii miasta, które jak symboliczny feniks z popiołów, zawsze odradzało się na nowo. Sądzimy, że zetknięcie z bogatą historią Żor będzie nie lada wyzwaniem dla artystów sztuki muralu – mówi Adrian Lubszczyk, kierownik biura promocji, kultury i sportu Urzędu Miasta Żory.

Projekt muralu wraz z kartą zgłoszeniową należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 20 sierpnia 2021r., do godz. 14:00 w jeden z następujących sposobów:

- bezpośrednio do Biura Promocji, Kultury i Sportu, Urząd Miasta Żory, Rynek 9, 44-240 Żory  (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na mural”),
- pocztą na adres: Biuro Promocji, Kultury i Sportu, Urząd Miasta Żory, Rynek 9, 44-240 Żory -  z dopiskiem „Konkurs na mural”,
- przesłać w wersji elektronicznej na adres: bpks@um.zory.pl, w tytule wiadomości wpisując „Konkurs na mural”. W przypadku zgłoszenia elektronicznego, do projektu należy załączyć skan podpisanej karty zgłoszeniowej.

O zgłoszeniu projektu w terminie decyduje data wpływu do biura promocji, kultury i sportu lub na adres email: bpks@um.zory.pl

Autor najlepszego projektu otrzyma nagrodę finansową w wysokości aż 10 000 złotych.

www.zory.pl

 

Komentarze

Dodaj komentarz