post image
Straż pożarna Ruszyły nabory wniosków o dofinansowanie wniosków w ramach programu "Czyste Powietrze"

Efektywność energetyczna

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Dotyczy przedsięwzięć polegających na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w domach jednorodzinnych lub w wydzielonych w tych budynkach lokalach mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Więcej na Portalu Beneficjenta https://portal.wfosigw.katowice.pl/ oraz na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/. Dofinansowanie nie przysługuje właścicielom budynków wielorodzinnych oraz nowobudowanych.

Sprzęt dla służb ratowniczych

WFOŚiGW ogłosił nabór wniosków na zakup pojazdów w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”. Beneficjentami są podmioty (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych) z listy zaakceptowanej przez ministra środowiska w porozumieniu z szefem resortu spraw wewnętrznych w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska. Chodzi o np. ochotnicze straże pożarne działające w krajowym systemie ratowniczo - gaśniczym. Można ubiegać się dotacja w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Wnioski z załącznikami należy dostarczać do siedziby Funduszu przy ul. Plebiscytowej 19 w Katowicach, w terminie do 31 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania pieniędzy.

Dofinansują kotły na pelet

1 lipca weszła w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze”, uwzględniająca wycofanie dotacji na kotły węglowe (od 1 stycznia 2022 roku). Zmiany dotyczą też zwiększenia progów dochodowych w części drugiej programu (podwyższony poziom dofinansowania) oraz poszerzenie listy urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym standardzie. Program został również uzupełniony o zapisy dotyczące ścieżki bankowej, której uruchomienie zaplanowano jeszcze w lipcu.  

Komentarze

Dodaj komentarz