Powiat Raciborski.
Powiat Raciborski.

15 lipca spisano protokół odbioru końcowego dla zadania realizowanego przez powiat raciborski, dotyczącego przebudowy drogi powiatowej w Tworkowie. Na wyremontowanych odcinkach wprowadzono już organizację ruchu by mieszkańcy mogli w bezpieczny sposób korzystać z nowych odcinków drogowych.

Zakres prac obejmował wymianę nawierzchni bitumicznych (warstw wiążącej i ścieralnej) na jezdni i skrzyżowaniach, wymianę uszkodzonych krawężników przy jezdni, dostosowanie zjazdów z drogi do nowej nawierzchni, regulację wysokościową istniejących wpustów ulicznych oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Koszt całego zadania wyniósł  3 377 177 zł. Na powyższe zadanie powiat pozyskał środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości niemal 1,9 mln zł, a wkład własny potrzebny na jego realizację po połowie pokrył powiat raciborski wraz z gminą Krzyżanowice.

Komentarze

Dodaj komentarz