Starostwo Wodzisław Koszt inwestycji to niespełna 440 tys. zł, w tym 124 tys. zł to środki pozyskane właśnie z PFRON
Starostwo Wodzisław Koszt inwestycji to niespełna 440 tys. zł, w tym 124 tys. zł to środki pozyskane właśnie z PFRON

Dzisiaj 5 sierpnia, w Katowicach podpisano umowę w tej sprawie. W imieniu Powiatu podpisał ją starosta Leszek Bizoń oraz wicestarosta Tadeusz Skatuła. Ze strony PFRON – dyrektor śląskiego oddziału Jan Wroński.

Nowa winda zostanie zlokalizowana wewnątrz budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. i będzie obsługiwać wszystkie jego kondygnacje. Kabina spełniać będzie wymogi dotyczące wymiarów dostępności dźwigów dla ludzi korzystających z wózków inwalidzkich lub innych sprzętów ułatwiających poruszanie, m.in. zawierać będzie sygnalizację optyczną i dźwiękową, umożliwiającą łatwą identyfikację dźwigu, zarówno osobom niesłyszącym, jak i niewidomym.

Zostaną zastosowane znaczenia wizualne oraz towarzyszący równorzędnie komunikat głosowy informujący o położeniu kabiny oraz otwieraniu i zamykaniu drzwi. Barwa i jaskrawość drzwi przystankowych będzie kontrastowała z wykończeniem ścian w celu ułatwienia zlokalizowania wejścia do windy przez osoby niedowidzące/seniorów.

Przyciski (w tym przyciski z numerami pięter) w windzie oznaczone będą alfabetem Braille’a. Winda będzie też wyposażona w poręcz oraz lustro, które umożliwi użytkownikowi poruszającemu się na wózku inwalidzkim obserwowanie przeszkód znajdujących się za nim, np. podczas wyjeżdżania tyłem z kabiny.

To bardzo istotna inwestycja. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych jest największą i najważniejszą placówką dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie  w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, z autyzmem oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi w powiecie wodzisławskim. Nowa winda z pewnością ułatwi swobodne poruszanie się tych osób po wszystkich piętrach budynku. Podniesie zatem komfort przebywania w szkole. Jest też kolejnym krokiem w kierunku szkoły bez barier.

Koszt inwestycji to niespełna 440 tys. zł, w tym 124 tys. zł to środki pozyskane właśnie z PFRON.

Starostwo Wodzisław

Komentarze

Dodaj komentarz