Materiały prasowe.
Materiały prasowe.

Uroczysta gala podsumowująca konkurs odbyła się 4 września w hali Arena Gliwice. Przyznane Rybnikowi wyróżnienie odebrała Naczelnik Wydziału Kultury Julia Wójcik. Rybnicki System  Informacji Kulturalnej przez ponad dekadę zajmował się głównie promocją wydarzeń kulturalnych, w obliczu pandemii z dnia na dzień stanął przed zupełnie nowym wyzwaniem.

– Priorytetem stało się utrzymanie kontaktu z odbiorcą. Zaczęto się zastanawiać, w jaki sposób promować twórców, organizacje pozarządowe czy instytucje kultury. Wyzwaniem było odtworzenie poczucia współuczestnictwa, które jest tak ważnym elementem wydarzeń kulturalnych, bez fizycznych scen, czy sal koncertowych – wyjaśnia Julia Wójcik.

W ciągu ubiegłego roku rybnicki System Informacji Kulturalnej przeszedł metamorfozę – dostosowany do miejskiego SIW-u, stał się czytelniejszy dla użytkowników. Odbiorcom zaproponowano nowe cykle promujące artystów, pokazujące miasto dawniej i dziś, przypominano wydarzenia nacechowane pozytywnymi emocjami, celem wsparcia użytkowników na duchu. Dodatkowo wykorzystywano nośniki systemu (plakaty w gablotach, telebim) do promocji ważnych treści informacyjnych w czasie chaosu i fake newsów.

–  To wyróżnienie jest nagrodą dla całego zespołu osób tworzących ten system w warunkach pandemii – dodaje Julia Wójcik.

Komentarze

Dodaj komentarz