fot. pixabay.com
fot. pixabay.com

W kwestii organizacji staży na Maderze wodzisławska szkoła współpracuje z instytucją z Portugalii EduPlus European Centre of Education and Skills Development. Staże zawodowe grup wyjeżdżających do Irlandii zorganizuje Your International Training.

Przed wyjazdem uczniowie wezmą udział w przygotowaniu językowym, kulturowym i psychologiczno – pedagogicznym. Dla uczniów zorganizowano także spotkanie z funkcjonariuszem policji w celu omówienia zasad bezpieczeństwa w czasie podróży i pobytu za granicą.

Pierwszy wyjazd młodzieży na malowniczą wyspę Maderę odbędzie się już 4 października 2021r.! Na portugalskiej wyspie staż będą realizowali uczniowie kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik organizacji turystki. 

Dopracowano też program kulturowy, dzięki któremu młodzież nie tylko poszerzy swoje kompetencje i umiejętności zawodowe, ale też pozna uroki przepięknej wyspy. Dyrektorka szkoły Maria Lach oraz koordynatorka projektu, Iwona Cesarz omówiły z Portugalczykami realizację głównych celów projektu. Dodatkowo udział w projekcie pozwoli uczniom na rozwój i doskonalenie kompetencji społecznych.

podpisanie umowy między Ekonomikiem a partnerem portugalskim

Wyjazdy młodzieży do Irlandii (Galway i Sligo) zostały zaplanowane na wiosnę przyszłego roku.

Budżet projektu wynosi niemal sto tysięcy euro.

(źródło: Powiat Wodzisławski)

Komentarze

Dodaj komentarz