fot. wodzislaw-slaski.pl / Wydział Dialogu, Promocji i Kultury
fot. wodzislaw-slaski.pl / Wydział Dialogu, Promocji i Kultury

Cel kampanii to zwrócenie uwagi na powszechność zjawiska mowy nienawiści, która coraz częściej obecna jest nie tylko w sieci, ale także w życiu codziennym. Akcja ma stanowić wstęp do głębszej refleksji oraz dyskusji na ten temat.

Hejt to realnym problem społeczny, który każdego dnia dotyka więcej osób, głównie w sieci, gdzie jego autorami są osoby anonimowe. Z badań wynika, że z mową nienawiści spotkało się niemal trzy piąte ankietowanych osób (57%), przy czym niemal wszyscy z tej grupy (54%) więcej niż raz. Takie dane są zatrważające i wyraźnie wskazują na masowość tego zjawiska.

Skutki hejtu mogą być niebezpieczne oraz potrafią nieść realne niebezpieczeństwo, zwłaszcza wśród nastolatków i osób młodych. W odpowiedzi na to partnerem strategicznym kampanii została społeczność Szkoły Podstawowej nr 10 w Wodzisławiu Śląskim, aby móc zwrócić uwagę dzieci i młodzieży na konsekwencje, które wynikają bezpośrednio ze stosowania mowy nienawiści. Osoby, które doświadczają tego rodzaju słownej agresji często nie wiedzą, jak radzić sobie z tym problem. Stąd tak ważny jest dialog w społeczeństwie, aby nikt sam nie musiał mierzyć z tymi trudnościami i każdy mógł otrzymać potrzebne mu wsparcie.

- Od paru miesięcy pracowaliśmy w Urzędzie Miasta nad nową kampanią informacyjną. Myślę, że jest ona nam naprawdę potrzebna. Materiały znajdziecie na plakatach, billboardach, w Internecie. Mam nadzieję, że staną się one przyczynkiem do ważnej refleksji, dyskusji, także w szkołach, próby zrewidowania naszych zachowań. Nie brnijmy w to! Słowa ranią i niszczą. Nie pozwalajmy na to. Dla nas i naszych bliskich – mówi prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca.

Realizacja akcji ma miejsce w całym mieście, także w Internecie #SWDprzeciwkohejtowi.

(Źródło: CBOS)

Komentarze

Dodaj komentarz