Zdjęcia: Hanna Piórecka-Nowak
Zdjęcia: Hanna Piórecka-Nowak

W październiku informowaliśmy, że Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny otrzymała w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dofinansowanie w wysokości 5 mln złotych na budowę żłobka. W ramach inwestycji planuje się utworzenie trzech oddziałów placówki, która będzie świadczyć opiekę dla dzieci do lat 3. Będzie to pierwsza publiczna placówka w gminie.

- Projekt jest odpowiedzią na zgłaszany przez naszych mieszkańców problem braku miejsc żłobkowych na terenie gminy. Dzięki powstaniu żłobka zaopiekujemy się najmłodszymi mieszkańcami gminy, przez co ułatwimy ich rodzicom i opiekunom powrót na rynek pracy po przerwie w aktywności zawodowej – mówił wówczas Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski.

Znamy lokalizację

Nowy żłobek powstanie w dzielnicy Leszczyny przy ulicy Pawlasa, na terenie za Przedszkolem nr 1 i Zespołem Szkół Specjalnych.

- To zadanie, którego realizację chcemy przeprowadzić na obszarze dzielnicy Leszczyny. Co do lokalizacji, były także brane pod uwagę inne miejsca, którymi dysponuje gmina, ale ostatecznie wybrano obszar, znajdujący się między ulicą Pawlasa, Przedszkolną i Księdza Pojdy, który pozwoli na wybudowanie tego obiektu - mówił podczas dzisiejszej sesji burmistrz Wiesław Janiszewski.

Jak podkreśla burmistrz, obiekt ten ma być budynkiem parterowym, pozbawionym barier architektonicznych. Słyszymy także, że gmina chce wybudować żłobek jak najszybciej.

- W najbliższym czasie mamy otrzymać wstępną promesę z Banku Gospodarstwa Krajowego i od tego momentu mamy 6 miesięcy na ogłoszenie przetargu dot. realizacji zadania. Będziemy realizować tę inwestycję w trybie "zaprojektuj i wybuduj" - podkreśla Hanna Piórecka-Nowak, rzecznik prasowa UGiM Czerwionka-Leszczyny.

W kosztach zadania partycypować będzie również gmina. Wartość inwestycji wstępnie szacuje się na ok. 7 mln zł. 

Galeria

Image alt Image alt Image alt Image alt

Komentarze

Dodaj komentarz