Foto: UM Pszów.
Foto: UM Pszów.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o pracownikach samorządowych, radni z Pszowa zmuszeni byli do głosowania nad uchwałą w sprawie nowego, wyższego wynagrodzenia dla burmistrza Czesława Krzystały. Inaczej niż w przypadku wielu gmin w regionie, w Pszowie wynagrodzenie burmistrza ustalono na minimalnym dopuszczalnym przepisami prawa poziomie. Przy podejmowaniu tej decyzji wzięto pod uwagę trudną sytuację finansową gminy i ustalono nowe wynagrodzenie burmistrza w kwocie 15 756 zł brutto.

Podwyżki nie otrzymają jednak radni.

Zgodnie z najnowszymi przepisami, w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców, miesięczna wysokość diety radnego nie może przekroczyć kwoty 2 147,30 zł. W głosowaniu, zdecydowana większość opowiedziała się przeciw podwyżce diet. Pięciu radnych głosowało przeciwko, trzy osoby wstrzymały się od głosu, a dwóch radnych głosowało za podwyżką. Radni miejscy będą więc otrzymywać diety w wysokościach nie zmienionych od roku 2008 roku, czyli w wysokości 626 złotych dla zwykłego radnego, do kwoty 1324 zł dla przewodniczącego rady.

Komentarze

Dodaj komentarz