Starostwo Wodzisław Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy i uzgodnień ze starostwem, drogowcami oraz wojewódzkim konserwatorem zabytków
Starostwo Wodzisław Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy i uzgodnień ze starostwem, drogowcami oraz wojewódzkim konserwatorem zabytków

W Rydułtowach projektem zostaną objęte główne drogi w rejonie rynku: Plebiscytowa, Traugutta i Bema. Zgodnie z założeniami ruchem w tym rejonie ma kierować akomodacyjna sygnalizacja świetlna. Przebudowane zostaną wszystkie wloty na skrzyżowanie, pasy do skrętu i wyjazdy ze skrzyżowania tak, aby były dostosowane do wzrastającego natężenia ruchu. Zmieniona będzie geometria dróg, a pasy do skrętu wydłużone.

- Na skrzyżowaniu pojawi się oświetlenie zapewniające właściwą widoczność na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, a same przejścia i chodniki zostaną dostosowane do obowiązujących przepisów i wytycznych. Przewidziano też przebudowę kanalizacji deszczowej i urządzeń odwadniających drogi, jak i pasy drogowe oraz tereny przyległe – informuje Wojciech Raczkowski ze starostwa.

Koszt opracowania dokumentacji projektowej to 172 tys. zł, a termin realizacji – luty 2023 r.

W Wodzisławiu na skrzyżowaniu ul. Radlińskiej i Wałowej przebudowane będą zjazdy i wjazdy, w tym z ul. Podgórną i drogą wewnętrzną wokół kompleksu powiatowych instytucji pomocowych w dawnym szpitalu, gdzie dziś mieści się PCPR. Skorygowana zostanie geometria dróg i skrzyżowań, by zapewnić maksymalną przepustowość i bezpieczeństwo na skrzyżowaniu. 

- Podobnie jak w Rydułtowach, i tu pomyślano o modernizacji oświetlenia ulicznego, przejść dla pieszych oraz chodników. Powstanie mała architektura – dodaje Raczkowski.

Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy i uzgodnień ze starostwem, drogowcami oraz wojewódzkim konserwatorem zabytków. Północna pierzeja Wałowej stanowi bowiem granicę układu urbanistycznego średniowiecznego Wodzisławia, tzw. owalnicę. Koszt projektu wyniesie nieco ponad 120 tys. zł. Termin realizacji: do 9 grudnia tego roku.

Komentarze

Dodaj komentarz