UG Godów Projekt planowanego przedszkola
UG Godów Projekt planowanego przedszkola

Na parterze usytuowane zostaną szatnie i kotłownia gazowa. Z kolei na poddaszu przewidziano miejsce na kuchnię oraz pomieszczenia administracyjne i gospodarcze.

Budynek zostanie zlokalizowany na zakupionej wcześniej przez Gminę działce w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej. W ubiegłym roku dodatkowo została dokupiona sąsiednia działka. Taka lokalizacja powinna być w przyszłości dla rodziców ułatwieniem, zwłaszcza w przypadku wychowywania przez nich dzieci korzystających z obu placówek oświatowych. Zgodnie z założeniami, obiekt powinien być gotowy na przyjęcie maluchów przed rozpoczęciem roku szkolnego 2023/2024. Gmina na realizację zadania otrzyma dofinansowanie w kwocie do 5 500 000 zł z Rządowego Programu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych. Kosztorys inwestorski oszacowano na kwotę około 6 748 000 zł. 

Zgodnie z harmonogramem inwestycji zakłada się uzyskanie do końca kwietnia pozwolenia na budowę; procedura przetargowa i podpisanie umowy z wykonawcą  - do końca czerwca. Inwestycja powinna zostać zaś zrealizowana do końca sierpnia 2023 r.

Warto zaznaczyć, że zaplanowane prace będą miały pozytywny wpływ także na uczniów szkoły oraz ich otoczenie, ponieważ przeniesienie przedszkola ze szkoły do nowego obiektu zapewni poprawę zagospodarowania budynku szkolnego.

Cztery oddziały, a jak zajdzie potrzeba to nawet pięć

Zlecając opracowanie dokumentacji projektowej przedszkola Gmina Godów wzięła pod uwagę kilka istotnych czynników. Jeden z nich związany był z przewidywaną sytuacją demograficzną na terenie gminy.

- Założyliśmy wykorzystanie w przedszkolu czterech oddziałów przedszkolnych, co wynika z symulacji demograficznej wykonanej na podstawie dostępnych aktualnie danych, czyli liczby urodzeń w sołectwie - wyjaśnia Mariusz Adamczyk, wójt gminy Godów.

Jak dodaje, nie ma obaw, że miejsca dla maluchów zabraknie, nawet jeśli w przyszłości dzieci w wieku przedszkolnym w Łaziskach przybędzie.

- Gdyby zaszła taka potrzeba, to w przedszkolu będzie można uruchomić dodatkowo jeszcze jeden oddział przedszkolny w miejsce sali do ćwiczeń. Ponadto ze względu na to, że w przypadku placówek szkolnych nie obowiązuje tzw. rejonizacja, liczbę miejsc w przedszkolach jesteśmy zobowiązani rozpatrywać w kontekście całej gminy, a nie pojedynczych sołectw - dodaje wójt, przypominając, że gmina dysponuje od kilku lat wolnym oddziałem w Godowie, który sąsiaduje z Łaziskami. I w razie potrzeby ten oddział również można wykorzystać. 

Miejsce na plac zabaw i parking

Wpływ na wielkość nowego przedszkola ma również powierzchnia działki, którą Gmina zakupiła przed laty przy Szkole Podstawowej w Łaziskach. Przy przedszkolu musi się znaleźć jeszcze odpowiednia ilość miejsca na plac zabaw, z którego korzystać będą maluchy, parking oraz inne elementy zagospodarowania terenu. Nie bez znaczenia są także możliwości finansowe gminy. Budowa większego przedszkola byłaby znacznie kosztowniejsza. W dwukrotnie większych od Łazisk Gołkowicach, budowa 8-oddziałowego przedszkola kosztowała kilka lat temu około 12 200 000 zł.

- Budowanie większego, niż planujemy, przedszkola w Łaziskach byłoby po prostu znacznie kosztowniejsze i w obecnej oraz przewidywanej sytuacji demograficznej niecelowe - konkluduje wójt Mariusz Adamczyk. 
 

Komentarze

Dodaj komentarz