powiat wodzisławski
powiat wodzisławski

W trakcie kwalifikacji wojskowej określana jest fizyczna i psychiczna zdolność do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających obowiązkowi oraz osób zgłaszających się jako ochotnicy — muszą mieć ukończone 18 lat. Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej, dokonują powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie (każda w swoim zakresie działania), natomiast ewidencja i wydawanie wojskowych dokumentów osobistych należy do wojskowego komendanta uzupełnień lub jego przedstawiciela.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 roku podlegają mężczyźni:

  • urodzeni w 2003 roku;
  • urodzeni w latach 1998-2002 – jeżeli nie mają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej;

Osoby urodzone w latach 2001 – 2002, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia. Jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej lub zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia. Jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także kobiety:

  • urodzone w latach 1998–2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych. Dotyczy to również studentek lub absolwentek szkół oraz kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r., w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

Ochotnicy:

  • osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata,  jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Wezwania do stawienia się przed komisją przesyłane są imiennie.  Powiatowa Komisja Lekarska dziennie przyjmuje około 30 osób. W powiecie kwalifikacji wojskowej w tym roku podlega 708 mężczyzn rocznika 2003, 85 mężczyzn roczników starszych i 15 kobiet. Razem 793 mężczyzn i 15 kobiet.

Osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej powinny ze sobą zabrać: dowód osobisty lub inny dokument powalający na ustalenie tożsamości, aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, zaświadczenie o pobieraniu nauki lub świadectwo ukończenia szkoły oraz dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, jeżeli się leczą.

Komentarze

Dodaj komentarz