Materiały prasowe Wręczenie czeków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Materiały prasowe Wręczenie czeków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Celem konkursu „Zielona Pracownia 2022” było dofinansowanie w formie dotacji wniosków dotyczących utworzenia pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach średnich. Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 40 000 zł. Wcześniej WFOŚiGW zorganizował konkurs na projekt "Zielonych Pracowni". Każdy wybrany projekt został wcześniej dofinansowany kwotą do 10 000 zł. Łącznie więc najlepsze propozycje zyskały na realizację pracowni do 50 000 zł. 

Wśród nich znalazło się dziewięć pracowni z powiatów raciborskiego, wodzisławskiego, Jastrzębia-Zdroju i Żor. Są to Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie (Gmina Godów) z pracownią "Ekoludek spod Buczyny", Szkoła Podstawowa w Czyżowicach (Gmina Gorzyce) z pracownią o nazwie "Zielone laboratorium", Szkoła Podstawowa w Rogowie (Gmina Gorzyce) z pracownią o nazwie "Eko-Dziupla", Szkoła Podstawowa nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju z pracownią "Energia Zielonego Kosmosu", III Liceum Ogólnokształcące w Jastrzębiu-Zdroju z pracownią "EKO-Friends", Szkoła Podstawowa w Gogołowej (Gmina Mszana) z pracownią "Eko-przyjaciele zielonego zakątka", Szkoła Podstawowa w Nędzy (Gmina Nędza) z pracownią "Laboratorium talentów", Szkoła Podstawowa nr 4 w Raciborzu z pracownią o nazwie "Kasprowy", Szkoła Podstawowa nr 1 w Radlinie z "Pracownią odkrywców świata przyrody", oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Żorach z pracownią "Przygody odkrywców przyrody". 

Łączny koszt realizacji tych pracowni wyniesie około 360 000 zł. Wcześniej WFOŚiGW przekazał 90 000 zł na opracowanie projektów tych pracowni. W sumie w całym województwie powstanie w tym roku 70 Zielonych Pracowni. Cieszę się, że aż 9 z nich trafi do gmin powiatu raciborskiego, wodzisławskiego, do Jastrzębia i Żor - podkreśla senator Ewa Gawęda, która wzięła udział w uroczystości wręczenia czeków przedstawicielom gmin i szkół, która dodaje, że realizacja Zielonych Pracowni to inwestycja w przyszłość. - Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu tych pracowni, uczniowie lepiej będą przyswajać wiedzę na temat nauk przyrodniczych. Zyskiwać będą większą świadomość tego, jak ważne są działania na rzecz ochrony środowiska. Dzięki temu sami w przyszłości będą lepiej o nie dbali. Wierzę, że pieniędzy wydanych dziś na budowę tych pracowni, w przyszłości nie trzeba będzie wydawać na likwidację dzikich wysypisk śmieci, czy usuwania innych szkód w środowisku, bo te pracownie pozwolą nam wychować świadomych ekologicznie obywateli - zaznacza Ewa Gawęda. 

Komentarze

Dodaj komentarz