Jakub Zazula, investmap.pl
Jakub Zazula, investmap.pl

Kraków zdobył 1 miejsce w ogólnopolskim rankingu „Miasta przyjazne dla biznesu 2021” przeprowadzonym przez magazyn FORBES. Taką samą lokatę zdobyło miasto w kategorii dużych miast za przyjazność dla biznesu oraz drugie w kapitał ludzki i styl życia w rankingu European Cities and Regions of the Future 2022/2023. Stolica województwa małopolskiego zajęła bardzo dobrą 20 lokatę w zestawieniu TOP 100 Super Cities w rankingu Tholons Global Innovation Index 2021. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił awans aż o 5 lokat. 
Dostępne powierzchnie biurowe w Krakowie znajdziesz na portalu Investmap: https://investmap.pl/powierzchnie-biurowe/krakow 


Rynek biurowy w Krakowie w 1kw. 2022 roku
1,64 mln mkw. - tyle wynosiła na koniec 1kw. 2022 roku całkowita powierzchnia biurowa w Krakowie. Dzięki temu Kraków pozostał na czele rynków regionalnych w naszym kraju. Na koniec marca 2022 roku powierzchnia biurowa w budowie wynosiła 197 tys. mkw. Z tego 24% ma zostać oddane do użytku w tym roku. Pozostałe zasoby w budowie w przeważającej większości mają zostać zrealizowane w 2023 roku. Największymi inwestycjami pozostającymi w budowie są biura o powierzchni 40 tys. mkw., 28,6 tys. mkw. oraz 24,1 tys. mkw. 
To, co może cieszyć, to to, że najemcy w 1kw. 2022 roku byli aktywni w Krakowie, w porównaniu z innymi miastami regionalnymi. W tym czasie wolumen transakcji był wyższy niż analogicznym okresie roku poprzedniego i wyniósł on 31,1 tys. mkw. Dało to wzrost o 16%. Wolumen transakcji w Krakowie stanowił 20% całkowitego wolumenu transakcji na rynkach regionalnych. Był to jednocześnie drugi wynik na tych rynkach. Blisko 90% całkowitego popytu stanowiły nowe umowy najmu w okresie od stycznia do marca 2022 roku. Pozostałe 10% przypadło na renegocjacje. W 1kw. 2022 roku nowa podaż wyniosła jedynie 21,4 tys. mkw. 


Wskaźnik pustostanów i czynsze wywoławcze w Krakowie 
Stosunkowo wysoki popyt na rynku najmu powierzchni biurowych i niska podaż przełożyły się do obniżenia poziomu wskaźnika pustostanów, który oszacowano na 15,6%. Spadek wyniósł 0,5pp. w stosunku do poprzedniego kwartału. Jednak warto zaznaczyć, że poziom pustostanów w Krakowie jest stosunkowo wysoki, przewyższa ten w Warszawie, gdzie podaż powierzchni biurowych jest znacznie wyższa.

Czynsze wywoławcze w Krakowie na koniec marca 2021 roku wahały się w przedziale od 10 do 16,5 Euro/mkw./miesiąc. Jednak warto zwrócić uwagę, że w najbardziej prestiżowych lokalizacjach osiągały poziom 17 Euro/mkw./miesiąc. 
Z jednej strony ze względu na wysoki poziom pustostanów można spodziewać się renegocjacji umów najmów ze strony najemców. Jednak z drugiej strony ze względu na rosnące ceny materiałów budowlanych, wzrost stóp procentowych i kosztów mediów inwestorzy zwłaszcza w tych nowych obiektach nie będą skłonni stosować zachęt choćby w postaci obniżki czynszów najmu. Wręcz przeciwnie, inwestorzy będą chcieli przenieść wzrost kosztów mediów na najemców. 
Centrum miasta dysponowało w 1kw. 2022 roku zasobami przestrzeni biurowej o wielkości 342 tys. mkw. W budowie pozostawało tam 96,5 tys. mkw. przestrzeni. Wskaźnik pustostanów był tam najwyższy i wynosi 15,8%. Jednocześnie czynsze wywoławcze wahały się w przedziale od 12,5 do 16,5 Euro/mkw./miesiąc. 
Wysoki wskaźnik pustostanów pozostawał również na północnym wschodzie miasta i wynosił 14,1%. Zasoby przestrzeni biurowej w tym obszarze wynosiły na koniec marca 2022 roku 400 tys. mkw. Niestety nie budowano tam w 1 kw. 2022 roku żadnej powierzchni biurowej. Natomiast czynsze wywoławcze znajdowały się tam w przedziale od 11 do 14,5 Euro/mkw./miesiąc. 
Podobne wielkości czynszów wywoławczych można było obserwować na obszarze północnego zachodu. Zasoby powierzchni biurowej były tam najmniejsze z wymienionych obszarów miasta i wynosiły na koniec 1kw. 2022 roku 166,4 tys. mkw. Wskaźnik powierzchni niewynajętej wynosił tam 12,7%. 
Największe zasoby powierzchni biurowej znajdowały się na południu i wynosiły na koniec marca 2022 roku 663 tys. mkw. W budowie w 1kw. 2022 roku pozostawało tam 75,3 tys. mkw. powierzchni biurowej. Pomimo największych zasobów, to wskaźnik pustostanów był tam najniższy i wynosił 11,9%. Czynsze wywoławcze też kształtowały się korzystnie, gdyż wynosiły od 10 do 14,5 Euro/mkw./miesiąc. 
 

Komentarze

Dodaj komentarz