Węgiel mineralny pod ziemią / pixabay.com
Węgiel mineralny pod ziemią / pixabay.com

Problemem z zaopatrzeniem i z dystrybucją węglem zajął się rząd, którego wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin przedstawił projekt, wedle którego tą działalnością powinny zająć się samorządy. To właśnie na ich barki miałby spaść ciężar zadania, aby tej zimy mieszkańcom nie zabrakło opału.  Pomysł spotkał się ze sporą krytyką ze strony lokalnych włodarzy, zwłaszcza tych, którzy reprezentują większe miasta. A jakie jest stanowisko naszych samorządów?

Riposta samorządów

Samorządy twierdzą, że nie dysponują ani transportem, ani sprzętem, aniżeli wreszcie miejscem składowania surowca. Odrębną kwestią jest dostępność węgla, którego po prostu brakuje. Sam pomysł rządu to próba zrzucenia na samorządy zadania, które nie leży w jego gestii i z którego władza centralna nie jest w stanie się wywiązać. Jednocześnie samorządowcy zauważają, że tej zimy może wystąpić problem zaopatrzenia mieszkańców w ciepło szczególnie wśród osób najuboższych.

A jak u nas w regionie?

Władze Rybnika są sceptyczne wobec tego pomysłu. Rzecznik urzędu miasta Agnieszka Skupień stwierdza

- Dostrzegamy problem ubóstwa energetycznego również w Rybniku. Wiemy, że takie problemy osób ubogich będą. Dzisiaj zresztą mówimy nie tylko o najuboższych, ale także każdy, kto swoje lokum ogrzewa węglem. Jest problem w ogóle z dostępnością tego rodzaju paliwa. Jednak pomysł, który został przedstawiony samorządom, żeby to spółki komunalne zajęły się aktualnie sprzedażą węgla swoim mieszkańcom wydaje się nam być delikatnie mówiąc bardzo trudnym. Dzieje się tak dlatego, że nie mamy środków, aby się tym zajmować - rzecznik zapytuje.

- Czy ma to robić spółka, która na co dzień zajmuje się mieszkaniami? Czy ma to być spółka, która na co dzień dostarcza wody na terenie Rybnika? - Jednocześnie władze Rybnika zauważają, że - jest przesunięty akcent, kto odpowiada w tym kraju za brak węgla. -

W podobnym tonie wypowiadają się władze Jastrzębia - Zdroju, według których dostarczenie węgla mieszkańcom nie leży w kompetencji samorządu (zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 559). Rzeczniczka urzędu Małgorzata Krzeszkiewicz zauważa, że

- Miasto nie może prowadzić działalności gospodarczej i również nie posiada zaplecza do magazynowania i dystrybucji węgla. Żadne miejskie jednostki także nie są nim ogrzewane. W Jastrzębiu-Zdroju ma siedzibę profesjonalna firma, która miałaby możliwości wykorzystania swojego potencjału w zakresie magazynowania i dystrybucji węgla ze względu na posiadaną bazę logistyczną. Wysłany został do JSW S.A. list z prośbą i pytaniem o to, czy spółka c-hciałaby wesprzeć mieszkańców w temacie obsługi logistycznej w zakresie opisanym przez Szefa MAP (Ministra Aktywów Państwowych). -

Szansa na kompromis

W ubiegłym tygodniu prowadzone były rozmowy w tej sprawie na linii rząd - samorządowcy. W wyniku dyskusji wypracowano wstępne rozwiązania, które mają pozwolić na to, by lokalni włodarze mogli jednak zająć się sprzedażą węgla. Dzięki porozumieniu mają pojawić się narzędzia prawne, które umożliwią zaopatrzenie mieszkańców w czarne złoto. Poza tym możliwe będzie wykorzystanie lokalnej infrastruktury do tego celu.

 

 

Komentarze

Dodaj komentarz