Urząd Miasta Gliwice
Urząd Miasta Gliwice

Agnieszka Dylewska jest naczelnikiem Wydziału Księgowości, zastępcą skarbnika miasta i głównym księgowym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, z którym jest związana od 2000 roku. Ukończyła rachunkowość na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, administrację europejską  w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie, prawo na Uniwersytecie Śląskim oraz zarządzanie i marketing w Wyższej Szkole Zarządzania i Języków Obcych w Katowicach. 

Posiada specjalistyczne uprawnienia, m.in. certyfikat Ministra Finansów z usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i certyfikat PRINCE2 potwierdzający znajomość technik zarządzania projektami. Jest członkiem Komisji Finansów Związku Miast Polskich, Komisji Skarbników Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Powołana została do Zespołu do spraw odbiurokratyzowania samorządów w Ministerstwie Finansów. Uczestniczyła także w posiedzeniach branżowych Komisji Senatu. 
 

Komentarze

Dodaj komentarz