UM Jastrzębie-Zdrój
UM Jastrzębie-Zdrój

Miasto poszerza działania na rzecz osób z niepełnosprawnością, powołując na stanowisko Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób z Niepełnosprawnością i Równego Traktowania. Grażyna Staszków będzie pełnić tę funkcję, a także koordynować działania dotyczące dostępności w Urzędzie Miasta.

Wyznaczenie Pełnomocnika Prezydenta to ważny krok w kierunku zapewnienia osobom z niepełnosprawnością pełnego udziału w życiu społecznym. Grażyna Staszków będzie dbać o to, aby mieszkańcy miasta z niepełnosprawnością mieli dostęp do odpowiedniego leczenia i rehabilitacji, a także do informacji dotyczących swobodnego przemieszczania się i korzystania ze środków transportu.

W ramach nowych zadań, pełnomocnik będzie weryfikować sprawy związane z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością oraz dostępnością do obiektów użytku publicznego. Celem jest zapewnienie, aby osoby z niepełnosprawnością miały takie same możliwości jak inni mieszkańcy miasta.

Warto zaznaczyć, że powołanie Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób z Niepełnosprawnością i Równego Traktowania jest zgodne z Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 1 lutego 2023 r. To kolejny krok w kierunku budowania bardziej inkluzywnego i dostępnego społeczeństwa.

Komentarze

Dodaj komentarz