post image
fot. ms

Zarząd Grupy Kapitałowej JSW, na czele z prezesem Tomaszem Cudnym, podczas konferencji 7 września, ogłosił wyniki finansowe za pierwsze półrocze tego roku. Wskazano, że osiągnięty zysk netto w tym okresie wyniósł ponad 2 mld zł, a zysk za drugi kwartał to około 0,8 mld zł. Zdaniem prezesa Cudnego, spółka utrzymuje dobrą pozycję na rynku mimo utrzymującej się obniżonej produkcji stali w Europie.

Przychody ze sprzedaży w omawianym okresie były niższe o 21,1 proc. w porównaniu do pierwszego półrocza 2022, głównie ze względu na niższe średnie ceny węgla koksowego o 25 proc. i koksu o 28,5 proc. Prezes podkreślił, że bieżące wyniki są porównywane do rekordowego okresu w 2022 roku, kiedy to zakłócenia rynkowe, takie jak powodzie w Australii i konflikt w Ukrainie, wpłynęły na cenę.

Wartości EBITDA za drugi kwartał 2023 wyniosły ponad 1,3 mld zł. W tym czasie średnia cena węgla koksowego wyniosła 1 235,03 zł za tonę, a cena koksu 1 698,63 zł za tonę.

W odniesieniu do produkcji, kopalnie Grupy wyprodukowały w drugim kwartale ponad 3,3 mln ton węgla, co jest spadkiem o 1,9 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Natomiast produkcja koksu wzrosła o 10,5 proc. i osiągnęła poziom 0,8 mln ton.

JSW kontynuuje swoje inwestycje, przeznaczając w drugim kwartale tego roku prawie 1 mld zł. Jest to spadek o 5,6 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału, ale wzrost o ponad 56 proc. w porównaniu z pierwszym półroczem 2022.

Średni stan zatrudnienia w Grupie Kapitałowej JSW wyniósł 30 828 pracowników, a w samej Jastrzębskiej Spółce Węglowej 21 151 osób.

Komentarze

Dodaj komentarz