Powiat Wodzisławski
Powiat Wodzisławski

Powiat Wodzisławski nie zwalnia tempa w kwestii inwestycji drogowych. Aktualnie w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wodzisławiu Śląskim trwają procedury mające na celu wyłonienie wykonawcy robót na ul. Głożyńskiej w Radlinie. Przedsięwzięcie obejmie półkilometrowy odcinek drogi od skrzyżowania z ul. J. Rymera do skrzyżowania z ul. M. Strzody.

Szczegóły inwestycji

Koszt całkowity inwestycji to prawie 5 mln zł, z czego niemal połowę stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe środki zostaną podzielone równomiernie między Powiat Wodzisławski i Miasto Radlin. Przebudowa będzie kompleksowa i obejmie modernizację jezdni, budowę chodnika, odwodnienie drogi oraz przebudowę skrzyżowania z ul. Rymera, na którym pojawi się sygnalizacja świetlna.

Celem poprawa bezpieczeństwa

Starosta Leszek Bizoń podkreślił, że głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa na drodze. Nowa sygnalizacja świetlna oraz chodnik z oświetleniem drogowym będą kluczowymi elementami w tym kontekście.

Kontekst inwestycji

Warto zauważyć, że w ostatnich latach inwestycje Powiatu Wodzisławskiego w infrastrukturę drogową osiągają rekordowe wartości. Kilka ważnych projektów zostało już zrealizowanych, a kolejne są w trakcie realizacji.

Termin rozpoczęcia

Ostateczny termin rozpoczęcia robót jest zależny od zakończenia procedur związanych z wyborem wykonawcy.

Komentarze

Dodaj komentarz