fot. W. Zielińska
fot. W. Zielińska

W Rybniku narasta kryzys zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prezydent miasta, Piotr Kuczera, podjął decyzję o uruchomieniu innowacyjnego programu wsparcia, mającego na celu zapewnienie młodym ludziom dostępu do profesjonalnej psychoterapii. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na ograniczoną dostępność terapii i długie okresy oczekiwania, które często stanowią barierę w uzyskaniu niezbędnej pomocy.

Program zakłada współpracę z certyfikowanymi psychoterapeutami oraz wprowadza system, w którym o udziale w terapii decyduje wstępna diagnoza i skierowanie od Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Jest to odpowiedź na pilną potrzebę wsparcia w obliczu alarmujących danych statystycznych, które wskazują na rosnącą liczbę prób samobójczych wśród młodzieży.

Zaangażowanie lokalnych instytucji zdrowia, takich jak Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku, podkreśla znaczenie wspólnych działań na rzecz poprawy dostępności opieki. Dr Katarzyna Musioł, ordynator oddziału pediatrii, zwraca uwagę na poprzednie inicjatywy, takie jak konferencja „Cztery pory roku bądź ze mną”, która już zaznaczyła potrzebę głębszej współpracy między szpitalem a urzędem miasta.

- To nie pierwsza wspólna inicjatywa szpitala i urzędu miasta - już w ubiegłym roku zrodził się pomysł konferencji „Cztery pory roku bądź ze mną”, poświęconej właśnie problemom depresji, dysforii, uzależnień i zaburzeń komunikacji między młodzieżą a dorosłymi. Bardzo się cieszę, że miasto chce współpracować, że widzi potrzeby naszych pacjentów, którzy są przecież mieszkańcami miasta – powiedziała podczas konferencji dr. Katarzyna Musioł.

Niepokojące są statystyki dotyczące prób samobójczych, z rokiem 2022, kiedy to odnotowano przeszło 2 tysiące takich przypadków, co stawia Polskę na niechlubnym drugim miejscu w Unii Europejskiej pod tym względem. W Rybniku, gdzie średnio każdego trzeciego dnia szpital przyjmuje dziecko po próbie samobójczej, potrzeba zmiany jest paląca.

Na zdjęciu prezydent Piotr Kuczera podczas konferencji
Prezydent Piotr Kuczera zdecydował o uruchomieniu programu / fot. W. Zielińska

Nowy program ma zapełnić luki w systemie opieki, zapewniając, że dzieci w kryzysie nie tylko otrzymają niezbędną pomoc medyczną, ale również będą miały dostęp do pogłębionej diagnostyki i psychoterapii. Jak podkreśla Adam Kocjan, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ważne jest, aby dzieci po próbach samobójczych otrzymywały wszechstronne wsparcie, a nie tylko doraźną pomoc.

- Do tej pory było tak, że dziecko przyjeżdżało do szpitala po próbie samobójczej, myśmy go zaopatrywali medycznie, następnie dziecko było konsultowane psychologicznie i psychiatrycznie, po czym zapadała decyzja czy wymagana jest dalsza hospitalizacja na oddziale psychiatrii czy też może leczyć ambulatoryjnie – wyjaśnia ordynatorka. - Niestety ten drugi przypadek był tak naprawdę „dziurą systemową”, bo w Rybniku nie było dotąd żadnej instytucji, mogącej zapewnić taką pomoc. Teraz, dzięki temu programowi powstanie zwarty system pomocy – ze szpitala dziecko będzie kierowane do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie będzie miało pogłębiona diagnozę i ci młodzi pacjenci, którzy będą najpilniej potrzebowali pomocy będą kierowani na psychoterapię – przekonuje dr. Musioł.

W dalszym rozwijaniu sieci wsparcia, Rybnik nie zwalnia tempa. W marcu miasto zapowiada uruchomienie konkursu grantowego, który ma na celu wyłonienie placówki specjalistycznej, zdolnej do realizacji założeń programu wsparcia. Wybrana instytucja będzie oferować młodzieży możliwość konsultacji z lekarzem psychiatrą, co jest kluczowym elementem całościowego podejścia do zdrowia psychicznego. Ambitny plan zakłada, że w tym roku co najmniej 100 młodych mieszkańców Rybnika zostanie objętych co najmniej 6-miesięcznym procesem terapeutycznym.

Ksymena Urbanek, doświadczony lekarz psychiatra z rybnickiego Centrum Zdrowia Psychicznego Integrum, podkreśla, że działania te mają na celu nie tylko reakcję na problemy zdrowia psychicznego, ale przede wszystkim ich zapobieganie.

- Działania podejmowane w odpowiednim momencie pozawalają zminimalizować ryzyko podjęcia próby samobójczej. Dlatego nie chodzi tylko o to, by zwiększyć zakres pomocy dzieciom po próbach samobójczych, ale bardziej należy pochylić się nad tym, by do tych prób nie dochodziło. Próba samobójcza nastolatka jest zwykle efektem jakichś długotrwałych, przeciągających się problemów, stresu, zaburzeń emocjonalnych, kumulujących się trudności. Ważne więc, żeby skupić się na tym wcześniejszym etapie, na tym by w miarę możliwości dzieci dostały pomoc już w szkole, by wzrosła sprawczość i poczucie kompetencji psychologów szkolnych. A w kolejnym etapie, żeby dzieci, które wymagają leczenia w formie psychoterapii indywidualnej, taką pomoc otrzymały - zaznacza Ksymena Urbanek.

Jako dopełnienie programu, planowane są specjalistyczne szkolenia dla psychologów szkolnych. Szkolenia te będą koncentrować się na standardach pracy, zakresie kompetencji i obszarach działania psychologów w środowisku szkolnym. Celem jest zwiększenie efektywności interwencji już na etapie szkolnym, co może znacząco przyczynić się do poprawy sytuacji zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Program wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Rybniku jest obiecującym krokiem ku lepszemu jutru. Nie tylko zwiększa dostępność pomocy, ale także skupia się na wczesnej interwencji i edukacji, co może mieć kluczowe znaczenie w zapobieganiu tragediom. Dzięki temu dzieci i młodzież w Rybniku będą miały szansę na zdrowszą przyszłość, wolną od cienia problemów psychicznych.

Komentarze

Dodaj komentarz