post image
Materiał prasowy / PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna, lider w branży energetycznej, podjęła decydujący krok ku zielonej transformacji, zawierając umowę na budowę układu wyprowadzenia mocy z nowo powstającego bloku gazowo-parowego w Rybniku. Ten projekt nie tylko podkreśla determinację spółki w dążeniu do zrównoważonego rozwoju, ale również stanowi kluczowy element w strategii zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego regionu.

Kluczowe elementy projektu

Realizacja umowy obejmuje szereg działań, od przygotowania terenu, przez projektowanie, aż po budowę dwóch linii energetycznych o długości około 2,4 km każda, które zintegrują nową jednostkę z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym. Dzięki temu, nowy blok gazowo-parowy o mocy 882 MW, będący największym tego typu przedsięwzięciem w kraju, dostarczy energię dla około 2 milionów gospodarstw domowych, jednocześnie redukując emisję CO2 do poziomu trzykrotnie niższego niż tradycyjne bloki węglowe.

- Układ wyprowadzenia mocy jest jednym z kluczowych projektów tej inwestycji. Po jego zakończeniu przeprowadzone zostaną testy i rozruchy bloku, po których nastąpi przekazanie jednostki do eksploatacji – mówi Paweł Noga, prezes zarządu Rybnik 2050. 

Ekologia i społeczność w sercu projektu

PGE zobowiązuje się do realizacji projektu z pełnym poszanowaniem środowiska naturalnego i z minimalnym wpływem na lokalną społeczność. Trasa nowych linii energetycznych zostanie poprowadzona w obrębie istniejących już, nieeksploatowanych linii, co pozwoli na zachowanie estetyki krajobrazu i uniknięcie negatywnego oddziaływania na życie mieszkańców.

Zakończenie projektu zaplanowane jest na grudzień 2026 roku. Nowy blok gazowo-parowy w Rybniku, spełniający restrykcyjne normy emisyjne, stanowi krok naprzód w realizacji celów klimatycznych i energetycznych Polski, a 17-letni kontrakt uzyskany w aukcji głównej rynku mocy, obowiązujący od 2027 roku, zapewni stabilność i bezpieczeństwo energetyczne na lata.

Komentarze

Dodaj komentarz