post image
ms

W piątek, 23 lutego, Jastrzębska Spółka Węglowa ogłosiła istotne zmiany w swoim zarządzie. Tomasz Cudny, dotychczasowy prezes zarządu, oraz Sebastian Bartos, zastępca prezesa ds. handlu, zostali odwołani ze swoich stanowisk. W ich miejsce Rada Nadzorcza JSW podjęła decyzję o delegowaniu Pawła Rostkowskiego, dotychczas członka Rady, do czasowego pełnienia funkcji prezesa zarządu XI kadencji. Okres jego delegacji określono na trzy miesiące, jednak nie dłużej niż do dnia powołania nowego prezesa zarządu.

Zmiany w zarządzie nie ograniczają się tylko do kwestii prezesury. Robert Ostrowski, zastępca prezesa ds. ekonomicznych, przejmuje również obowiązki związane z handlem. Pozostali członkowie zarządu, Edward Paździorko i Artur Wojtków, odpowiedzialni odpowiednio za sprawy techniczne, operacyjne oraz pracę i politykę społeczną, utrzymują swoje stanowiska.

Zmiany w JSW następują w kontekście szerszej praktyki, znaną jako "kadrowa miotła", gdzie po zmianie rządu dochodzi do szeroko zakrojonych zmian w spółkach kontrolowanych przez państwo. Wprowadzanie lojalnych wobec nowego rządu osób na kluczowe stanowiska jest postrzegane nie tylko jako próba umocnienia wpływów politycznych, ale także jako potencjalne ryzyko dla obiektywizmu i profesjonalizmu w zarządzaniu spółkami.

Konkurs na stanowisko prezesa JSW, które zostanie zapowiedziany w obliczu tych zmian, stanie się testem dla transparentności i merytokracji w procesie selekcji. Obserwatorzy rynku z zainteresowaniem będą śledzić, czy i w jakim stopniu kryteria wyboru będą opierać się na kompetencjach zawodowych, czy też politycznej lojalności.

Komentarze

Dodaj komentarz