Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Tym razem prace obejmą odcinek o długości 687 metrów, od skrzyżowania z ulicą Strażacką do skrzyżowania z ulicą Piotrowicką.

Zakres inwestycji:

  • Przebudowa jezdni
  • Przebudowa chodnika i odwodnienia drogi
  • Przebudowa kolidujących słupów
  • Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w rejonie szkoły

Inwestycja warta blisko 5,6 mln zł dofinansowana zostanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3,3 mln zł. Pozostała kwota pochodzić będzie z budżetów Powiatu Wodzisławskiego i Gminy Godów.

Prace ruszą już w maju 2024 roku, a ich zakończenie przewidziano na czerwiec 2025 roku. To kolejny etap modernizacji tej ważnej drogi, która ma na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa użytkowników.

Przypomnijmy, że w czerwcu 2023 roku oddano do użytku ponad 300-metrowy zmodernizowany odcinek ul. 1 Maja w Gołkowicach, od skrzyżowania z ulicą Celną do skrzyżowania z ulicą Strażacką.

Komentarze

Dodaj komentarz