post image
Elżbieta Grymel

Wszyjstek ȏd tygo czasu, jak mu tatulkowy libling „tym srokocz”, ȏbsroł kamratka ze klasy, co ji bōło na miano Ilōnka. A ȏna potym wszyjskim dzieckōm rozgodała, że jak idōm ku Antkowi, to by se mieli wziōnś parysole abo rygenmantle!

Jedne sōmsiady Karlikowi zowiścili, że mu te ptoki tak przoły, aże mu na gowie a na rynkach siodały, a drudzy sie we czoło klupali, a godali, że tyn chop mo ptoka!

Roz za czos jechoł Karlik do roboty do Niymiec, czasym bez lato niy bōło go w dōma i ze trzi – sztyry tydnie. Jak we tyn czos przipadły flugi, to ȏn bōł cołki fōrt: porzad zwoniōł do swoji baby a dowoł ji insztrukcyje, co a jak mo robić!

Jak mu kiejś dwa gołymbie ze flugu niy prziszły, to niy zdzierżōł, ciepnoł robota we Niymcach. a piyrszym cugiym przijechoł do dōm, a te gizdy yno na to isto czakały, bo jak Karlik zawar fōrtka to jedyn po drugim wleciały do gołymbnika. A ȏn sie ani trocha niy wkurził, yno ȏśmioł, a padoł, że te ptoki przed nim reszpekt majōm!

Jedyn roz Karlik puścioł swoji pulty na flugi aż do Belgije. To bōło fest daleko, Bezto niy mōg ani uwierzić, że te ptoki tak sie poradzōm uwinōnć. Radowoł sie ȏgrōmnie, że jego gołōmb bydzie na piyrszym miejscu, bezto gibko ściōngnoł mu tyn guminowy ring ze szłapki a kozoł Antkowi, coby go zawioz do zygara. Synek, co sie praje ȏpoloł, gibko skoczoł na koło a gumin wsadzioł do gymby, bo we badkach ni mioł kapsy. Kole Materowej chałpy jakiś pies mu przelecioł bez droga. Antek zabrymzowoł, a wywaloł sie do rantu , a przi tym społknoł tyn guminowy ring, co miał iś do zygora!. Chocioż był fest potrzaskany, polecioł gibko ku mamulce, bo ȏjcowi boł sie pokozować na ȏczy. Karlika mało hercszlag niy trefioł! Chycił flacha ze rycynōm a cołki kieluszek wloł synkowi do gymby. Za kwilka Antka zaczło morzić a po pōłgodzinie Karlik mioł nazod swōj guminowy ring a sōm go zawioz do zygara ȏdbić. Jednako za długo to wszyjstek trwało, bo mu piyrsze miejsce sprzed nosa uciykło! Za to borok Antek pod ȏfiarōm ȏjcowego zamiłowanio, bo jeszcze bez cołki tydzień mioł sraczka.

Grymlino

Komentarze

Dodaj Komentarz