Rybnik: Uwaga na fałszywe kontrole!

W ostatnich dniach docierają do urzędu miasta sygnały od rybniczan, o telefonach zapowiadających rzekome kontrole źródeł ogrzewania. Tymczasem kompetentna do tego jest tylko straż miejska.

Rybnik w pierwszej trójce śląskich miast

Rybnik zajął trzecie miejsce w Rankingu Gmin Województwa Śląskiego. Oceniane były wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu naszego województwa, tworząc trzy odrębne kategorie oceny wskaźnik...