22 miliony dla Knurowa

Drogi, kolej, edukacja, obiekty sportowe - m.in. na to przeznaczone mają być pieniądze z Programu Inwestycji Strategicznych. Jest on częścią Polskiego Ładu i jego celem jest zwiększenie skali inwesty...