Obóz dla Polaków w Pogrzebieniu część I

Niemcy zorganizowali całą sieć polenlagrów, do których zsyłano Polaków z terenów wcielonych do III Rzeszy. W Pogrzebieniu urządzono Kinderlager dla około 220 dzieci.

Takie sobie obwieszczenie gwiazdkowe

Czy kupcy chrześcijańscy się oburzali, że Żydzi dawali coś za darmo, może chcąc tym przyciągnąć klientelę? Czy też odwrotnie? Żydzi nie chcieli, by ich współwyznawcy otrzymywali jakieś zakazane prezen...

Dzieje pierwszej parafii rybnickiej część XV

Zamożniejsi mieszkańcy ustanawiali fundacje na rzecz świątyni. Plebani byli zobowiązani za otrzymane pieniądze odprawiać konkretne nabożeństwa lub inwestować w kościół oraz inne obiekty kultu.

Wdzięczni Ameryce za dar niepodległości!

Polska Deklaracja Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych powstała w 1926 roku. Tysiące rodaków dziękowało w niej Amerykanom za wsparcie polityczne i gospodarcze, co przyczyniło się do powstania ...

Ewangeliccy misjonarze wśród wyznawców judaizmu

Działali pod szyldem berlińskiego Towarzystwo Krzewienia Chrześcijaństwa wśród Żydów. Na Górnym Śląsku byli aktywni między innymi w Raciborzu, Wodzisławiu i Rybniku.

Blaski i cienie śląskich kolei

Wraz z dynamicznym rozwojem Rybnika od przełomu XIX i XX wieku zwiększały się inwestycje w infrastrukturę. Powstać miała linia kolejowa łącząca bezpośrednio Leszczyny z Suminą i omijająca rybnicką sta...

Postrach Prus pochodził z... Mszany

  30 lipca 1913 roku w więzieniu we Frankfurcie nad Odrą powieszono jednego z najgroźniejszych przestępców z początków XX wieku – Augusta Sternickela, zwanego postrachem Prus.

Gołąbek do boju? Tak było!

  Wszyscy wiemy, że już w epoce antycznej gołąb służył jako posłaniec. Trudno jednak uwierzyć, że w czasach nowożytnych hodowla tych ptaków obwarowana była licznymi rygorami ministra spraw...

Dzieje pierwszej parafii rybnickiej cz. 18

  Z czego dawni rybniccy proboszczowie utrzymywali parafię i siebie? Dziś dalszy ciąg opowieści o obowiązkach wiernych wobec Kościoła.

Przełomy na Górnym Śląsku w czasach PRL cz. 3

Przyspieszona stalinizacja mocno dotknęła Górny Śląsk. Stąd wyszło współzawodnictwo pracy, a Katowice przemianowano na Stalinogród. Wygnano też biskupów, co kilka lat wcześniej zrobiło również gestapo...

Żona niezłomnego we wspomnieniach córki

Dziś dokończenie rozmowy z Haliną Wojtynek, córka kapitana Wiktora Kani, żołnierza oddziału Konspiracyjnego Wojska Polskiego „Leśniczówka”.

Tam, gdzie odpoczywa rybnicka pielgrzymka

  Pątnicy w drodze na Jasną Górę na krótko zatrzymują się w parku pałacowym w Wilczy. Niewielu wie, jak bardzo historia splata się tu ze współczesnością...

Dzieje pierwszej parafii rybnickiej cz. 17

   Dawni rybniccy proboszczowie parafię i siebie utrzymywali z tego, co dostali w naturze od chłopów, których osadzili na terenie przydzielonych im gospodarstw rolnych.