Nowiny na niedzielę

Upomnienie braterskie

W dobrze pojętym braterstwie źródło swoje ma obowiązek upomnienia błądzącego brata. Gdy brat – członek społeczności kościelnej – zawini, a tym samym narazi się na potępienie, pozostali bracia z miłośc...

Serce w centrum Chrystusa

Jedno z żeńskich zgromadzeń zakonnych poświęcone szczególnej czci Serca Jezusowego nosi na piersi metalowy krzyż. Pośrodku krzyża widnieje serce. Z jednej strony Serce Jezusa, po drugiej stornie Serce...

Egzaminacyjne pytanie

Sam był egzaminatorem i tematem egzaminu. „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? – pyta Jezus. Widocznie różne już zdania i opinie krążyły pośród tłumów na temat Syna Bożego. Wiedział o tym, ale c...

Nadzwyczajna wiara

Już dawno temu w 1956 roku kazania pasyjne nadawane przez telewizję w Paryżu głosił ks. Robert Sastre urodzony w Afryce. W każdą niedzielę Wielkiego Postu mówił na temat: „Nawróćcie się!” W pierwszym ...

„Czemu zwątpiłeś małej wiary”

Nie tylko malarze i artyści przedstawiają nam Kościół Chrystusowy w postaci łodzi Piotrowej. Czynili to również Ojcowie Kościoła.

Zapowiedź uczty królewskiej

Różne są ludzkie głody. Wielkie i małe, trwałe i przejściowe, powszechne i osobiste, cielesne i duchowe. Jedne stare jak świat i człowiek, inne nowe. Wszystkie sprowadzaj się do dwóch zasadniczych: do...

Królestwo Boże największym skarbem

Poszukiwanie skarbów zawsze roznamiętniało umysły ludzkie. Na ten temat powstało wiele opowiadań, baśni, legend i filmów sensacyjnych. Gorączka złota zdejmowała sen z powiek, podniecała do coraz nowsz...

Dlaczego zło?

To pytanie zawsze cisnęło się na usta wszystkich pokoleń ludzkich. Ciśnie się ono także na usta katolikom. Dlaczego jest tyle zła w samym Kościele? Dlaczego nawet najpiękniejsze i najszlachetniejsze d...

Ziarnem jest Słowo

Często w naszych dom rodzinnych rodzice, dbając o chrześcijańskie wychowanie młodego pokolenia, sprawdzali, czy niedzielne wyjście do kościoła zakończyło się dotarciem do celu podróży. Powracający mło...

Prostota

Warto zwrócić uwagę, że świadkowie słynnych niebiańskich objawień – to byli ludzie prości, którzy z mądrością tego świata nie wiele mieli wspólnego. Takimi były Bernadeta Soubirous, Katarzyna Laboure ...

Miłość bez granic

Motywem towarzyszącym wysiłkowi ludzkiemu jest najczęściej miłość. Ona skłania człowieka do największych ofiar i poświęceń. I w hierarchii miłości Chrystus stawia siebie na pierwszym miejscu. Żąda mił...

"Mężni świadkowie"

Chrystus stawia wysokie wymaganie swoim uczniom. „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą.” Każdy człowiek boi się przecież śmierci, broni się przed nią, bo życie to najw...

„Frustra vivit qui nemini prodest”

„Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego! Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i ...

Eucharystia jest moją autostradą do nieba

„A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im,...

Wierzę Panu Bogu jak dziecko

„Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajc...

Nie ma jak u mamy…

Jaką piękną piosenkę przed laty śpiewał Wojciech Młynarski. Słowa ponad czasowe. Pozwólcie, że przypomnę fragment: „Ona jedna dostrzegała w durnym świecie jakiś ład! (…) Wychowała, jak umiała, a gdy w...

Zapatrzeni w niebo

„Mężowi z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo?” W ten sposób zwrócili się dwaj mężowie w bieli do uczniów stojących z wyrazem zachwytu i podziwu. Ocknęli się jednak, bo przypomnieli so...

Bóg przychodzi w łagodnym powiewie

Wielki przyrodnik francuski Jean Henri Casimir Fabre lubił spędzać wolny czas w Sérignan-du-Comtat wraz z miejscowym proboszczem, ks. Molin. Raz ksiądz przeprosił go, tłumacząc, że musi iść przygotowa...

O Miłości do Tajemnicy Bożej

Człowiek nie może dotrzeć do każdego miejsca na ziemi, które warto odwiedzić. Dlatego Pan Bóg dał nam wyobraźnię. Są chwile, że dobrze jest zamknąć oczy i wybrać się w podróż w nieznane. Drogi Czyteln...

O Dobrym Pasterzu…

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wz...