Po naszymu

Chyć się czytanio

- Ni ma co robić w te długi wieczory... Jo jest ciekawy, co wyście starziku robiyli za bajtla, jak ani telewizora niy było i na dokłodka ani sztromu żeście w chałupie ni mieli. To by szło zgupnyć.- To...

Wiater z nogami

– Co tyż to za wiater tam jest na dworze, pokazowali w telewizorze wiela to szkody zeszły tydziyń porobiył dalij w Polsce. Tela stromow pobuliło, droty elektryczne pourywało i cołki dachy ludzio...

Bania

- Starziku, wiycie, co to jest Halloween?- Słyszoł żech już pora lot tymu te słowo, ale se teraz niy poradza wspomnieć, przi jakij sposobności.- To w Ameryce tako moda wymyślili. Straszom sie wydłuba...

Skrowek z masłym

– Coż tak starziku pomału przeżuwocie tyn chlyb? Tak wyglondo choby wom niy smakowało.

Świynto rechtora

- Starziku, niy znocie jakigo wierszyka abo jakij godki o rechtorach?- Coż ci sie o rechtorach wspomnialo? Jak jo sie pytom, co tam w szkole słychać, to dycko sie jakoś drabko wymigosz od odpowiedzi, ...

Służba u młynorza

Jak żech mioł jedynoście lot, to w doma nos tyż boło jedynostu. I chocioż było ciężko, żodyn z nos niy śmioł narzykać ani biadolić. Keregoś razu matka padali mi tak:

Gyszynki

Jak się już dwie baby zyńdom ze sobom, jeszcze po fest dugim czasie, to rychtich niy ma im rady. Klachajom choćby najynte. Tak tyż było zy mnom i Hildom. Pisałach wom przeca o tym pora tydni tymu.

Rompla

– Kazik, dobrze, żeś prziszoł, zaroz mi tyn automat przełączysz na wirowanie, bo starka poszła na miasto, kozała mi te pranie odwirować i powiesić na sznory. Jo to odwirowoł, ale jak żech otworz...

Szlus z byzuchami?

Znocie ta staro przipowiarka - „Chcesz mieć przijociela dobrego, niy chodź czynsto do niego”? Jo się ji nasłuchała łod moji omy za tela, kiedy jako frelka tyrałach po kamratkach. A miałac...

Wolisz krupniok czy kaszanka?

Kożdy z nos je rod, jak trefi takigo znajomego, kerego kupa lot niy widzioł. Jo tyż niydowno trefioł takigo. Bez długie lata fedrowoł żech z nim na dole we Chwałowicach. Tyn mój znajomy mioł na miano ...

Tyta

- Ale tyn czas leci, jeszcze pamiyntom, jak żech jo szoł do piyrszyj klasy, a tukej ani sie niy obejrzisz i jużeś starzikiym.- Coż was tak na wspomniynia wziyno, starziku?- No bo jak żech szoł w pyndz...

Krótkie galoty

- Tak ciepło i parno dzisioj, a wy starziku durch w tych długich galotach na hołzyntregach chodzicie. Przyńdźcie sie yno na nasz rynek, to sie przekonocie, wiela chopow chodzi w krotkich galotkach.

Fojermański festyn

– Pogodejcie, starziku, jak wom sie tam na tym jubileuszu fojermańskim we Chwalyncicach podobało. Jako to prziszło, żeście sie tam znojdli?

Muszora

– Kajś to wczoraj był, Kaziczku? Cołki dziyń żeś sie kajś smykoł, mama pedziała, żeś na grziby z kamratami pojechoł.– Pojechali my w trójka na kołach tom nowom ścieżkom rowerowom bez Stodo...

Kąpanie w grotku

– Starziku! Jak wy umicie wytrzimać w taki hyc cołki dziyń w chałupie siedzieć? Pojechalibyście sy mnom na Ruda trocha sie oszpluchać. Przeca niy powiycie, żeście zapomnieli na kole jeździć....

Wycieczka

– Dycko żech chcioł łobejrzeć te miasto, kere sie prziczyniyło do tego, co by miano mojimu wnukowi dać. To tyż ni mosz pojyncio Kazik, jak my sie ze starkom uradowali, kedy znajomo dyrektorka sz...

W laubie u Sztefana

– Wczoraj żech był u tego kolegi w Niedobczycach, z kerym żech lata na Siwce robiył. Spotkali my sie na wycieczce w Kazimierzu Dolnym i tak nas zaproszoł, żeby my go koniecznie odwiedzili i pogo...

Ni mocie szmaterloków?

– Pogodejcie, starziku, jak tam w tym tyjatrze było, na tyj wystawie kwiotków, bo starka Regina se nachwolić niy poradziyła.– Bo tyż tam było piyknie, aże piyknie...! Już łońskigo roku nas...

Harypil i kokot

– Ale była burza w nocy, a dyszcz loł jak z cebra! Starka Regina chciała do szranku wlyźć ze strachu. Już niy pamiyntom, kedy ostatni roz ku mie do łożka wlazła, tako wylynkano była. Cołko spoco...