Po naszymu

Straszek

Lato na całego momy i trza z tego korzystać, totyż jedni jeżdżom na wycieczki autami, drudzy na tuplowanych kołach, zaś jedni bierom pora sznitow chleba z bajlagom do tasze, żynom nad woda i opolajom ...

Tuplowane koło

– Musza sie wom starziku pochwolić, że wczoraj zdoł żech egzamin na karta rowerowo i teraz już moga som jeździć po Rybniku.– Gratuluja ci Michał…! Widza, żeś synek szprytny i niy byd...

Wielko Rybnicko

Dużo koni na świecie zasłużyło na to, żeby o nich pamiyntać i niyjedyn zasłużył se na pomnik, choćby yno ta słynno Kasztanka od naczelnika Piłsudskigo.

Starzikowo matura

– Starziku! Bez mała żeście sie trefili z kamratami, z kerymi piynćdziesiont lot tymu żeście matura zdowali? Musiało to być piyknie, bo starka godała, że nawet piyrszy roz od waszego weselo niy ...

Komunijny gyszynk

Dycko w moju idom dzieci do Piyrszyj Komunije Świyntyj i dycko starziki majom komedyjo, co tyż kupić swojim wnukom na gyszynk. Tak tyż było teraz z Alojzym i Anom, ich najmłodszy wnuczek był teraz w n...

Cysorz w Skrzyszowie

Ostatnigo kwiytnia, kole sztwortyj po połedniu, pokozoł sie w Skrzyszowie som cysorz Franciszek Józef I ze swojom piyknom cysarzowom, Elżbiytom „Sissi” Wittelsbach von Bayern.

Świynto konstytucji

3 maja 1791 roku uchwalili piyrszo konstytucjo w Europie, a drugo, po amerykańskij z 1787 roku, na świecie. Nikerzi historycy sie spiyrajom, że piyrszo na świecie była konstytucjo korsykańsko z 1755 r...

Wiosna w zegrodzie

Późno, ale doczekali my sie w końcu na ta paniczka Wiosna i zaroz sie weselij zrobiyło. Nowy duch w człowieka wloz i zapomnioł o wszystkich dolegliwościach, kere bez zima sie przikwanckały do niyjedn...

Bogaty zajonczek

Wielkanocne Świynta juzaś za nami i yno miłe wspomniynia zostały.Na pewno takigo niy było, kery by niy dostoł przed Wielkanocom życzyń, czy to na kartce pocztowyj, czy osobiście, abo tyż telefonic...

Jajco

Niyroz żech słyszoł pytanie: – Co było nojprzod: jajco czy kura? Na te pytanie niy poradza odpedzieć z cołkom pewnościom i niy wiym, czy sie taki mondrok znojdzie na świecie. Na inksze pytanie &...

Pyrowo gwara

Możno nikerzi wiedzom, że naszo gwara ślonsko jest podobno do gwary poznańskij. Napisała mi paniczka Jola z Poznania, że rada czyto przez internet te moji godki i na dokłodka wszystko rozumi. Posłała ...

Żabka

Już za bajtla interesowało mie wszystko, co sie ruszo. Tak tyż sztyjc obserwowoł żech ptoki w lufcie, chroboczki i szmaterloki, ryby, salamandry, raki i żaby we wodzie. Na kożdyj lekcji przirody jo dy...

Kupowanie

Dzisiejsze kupowanie to jest sama uciecha. Sklepow wszyńdzi pełno, a towaru w nich zatrzyńsiynie. Trza yno mieć piniondze i o reszta sie niy trza starać. Jak sie wlezie do takigo supermarketu, to ani ...

Brog z kartoflami

Było to prawie w Dziyń Kobiyt, słoneczko grzoło wtedy jak bez lato, skowronki śpiywały nad hanysowym polym, a na łonce pod lasym bieliła sie cołko kympa zawilcow. W lesie na gorce pod wysokimi świyrka...

Nadzieje rosnom

Godajom, że wiosnom nadzieje rosnom, bo tyż te rostoliczne przipowiarki robiom ludziom nadzieja, że chneda ta paniczka Wiosna sie pokoże, a łona jakosik zgniyło i ciyngiym zwlyko. Nojprzod św. Agniys...

Szkryflanie listow

Dostoł żech pora dni tymu list od znajomyj, kero miyszko nad morzym, kaj my kiedyś na wczasy jeździyli Syrynkom. Mo ta paniczka już przeszło osiymdziesiont lot i niy zno inkszego sposobu, jak posłać l...

Dyskobol

Był żech pora dni tymu na torgu po słonecznik do sikorek i wloz żech na bloki, kaj miyszko mój kamrat, żeby pogodać trocha przi ciepłyj kawie. Uradowoł sie festelnie tymtuplym, ze jego Krista tyż posz...

Moj piyrszy bal

Nasi ojcowie wychowywali nos podług włosnych zasad i kerowali sie tym, co wyniyśli z domow rodzinnych, a przede wszystkim mama. Boło nos w doma trzi dziołchy i łostatni synek, jak to prawiom – w...

Skowronek z miyszka

Miyndzy pamiontkami rodzinnymi nojbardzij mom w zocy grubo ksiynga po starce – „Ofiara Mszy Św. w tajemnicach i cudach” wydano w Mikołowie przez Karola Miarki w 1906 roku. Prawie l...

Z szamotowkom pod pierzinom

Zima dowo sie we znaki. Wonglo z pywnice ubywo jak diosi, a nahajcować w chałupie ciynżko. Nauczyli my sie wszyndy ciepło mieć, a wongel coraz droższy.